www.kizilcahamam.nerededir.com
 
ne@nerededir.com
 

> Kızılcahamam Otelleri Nerededir ?

> Ayaş Nerededir ?

> Beypazarı Nerededir ?

> Anıtkabir Nerededir ?

Kızılcahamam Ankara? ya 80 km. mesafede, Ankara- İstanbul karayolu üzerinde, 16.000 nüfuslu, çam ormanları, şifalı suları, kekik ve çam balı, modern turistik tesisleri ile eskiden beri başkentin akciğeri ve su deposu olarak bilinir. Ulaşım, Ankara Bentderesi ve Kızılcahamam? daki terminallerden her 15 dakikada bir hareket eden otobüslerle sağlanır. İlçe, eşsiz tabii güzelliği, bol su kaynakları ve kuzey ile güneyi bağlayan Kargasekmez ve Azaphane geçitleri ile antik çağlardan beri yerleşim için bir cazibe merkezi olmuştur. İlçe Başköy Kalesi, Mahkeme Ağacin ve Alicin kanyonu kilise mağaraları, Akdoğan Köyü kazıları, Saray köyü Roma harabesi, Seyhamamı? ndaki eski kilise, İlçe tarihinin ilkçağlara kadar uzandığını, o devirlerde önemli bir yerleşim yeri olduğu konusunda bir fikir veriyor. Yapılan araştırmalarda Çeştepe köyünün Paleolotik devirde ( En az 10.000 yıl önce) yerleşim yeri olduğu görülüyor. Ayrıca İnceğiz ve Çeltikçikale de antik çağın önemli birer yerleşim yeridir.

M.Ö. 2. Bin yıl başlarında, Hititler Ankara ve çevresine hâkim olmuşlardır. Prof. Dr. Muzaffer Şenyürek?in yaptığı araştırma ve kazı bulgularından, Hititlerin bölgede ve Kirmir vadisi tabanında yaşamış oldukları tesbit edilmiştir.

M.Ö. 547?de kurulan Lidya hakimiyetinden sonra Galatlar M.Ö 281 den itibaren Ankara ve çevresinde hakimiyet kurarlar. Bu devirde Yabanâbad, merkezi Gangra (Çankırı) olan Paflagonya Eyaleti içindedir.

M. S. 7. asırdan itibaren Araplar? ın İstanbul?a düzenledikleri seferler sırasında, Ankara ve Yabanabad?dan (Kargasekmez, Azaphane ve Kirmir vadisi) geçmek gerektiğinden, bölge Malazgirt Zaferi?ne kadar Bizans ve Araplar arasında sürekli el değiştirmiştir.

Türkler 1071 Malazgirt Zaferi ile hiç direnç görmeden (1073) Ankara ve çevresine ulaşırlar. Bu zaferin arkasından Buhara ve Semerkant gibi ilim ve kültür merkezlerinden gelen ve ?Horasan Erenleri? sayesinde Anadolu kısa zamanda Türk ülkesi haline gelmiştir. Yabanabad ise 1197 de Devrek ve çevresinin fethi sırasında Selçuklu hakimiyetine girmiştir.

Üzerinde yaşadığımız yerlere Anadolu ismi , mutasavvıf Derviş Gâzilerce verilmiştir.

Bu Derviş Gâzi?lerden biri, Taşlıca Köyü?müzde türbeleri bulunan Kırgız Ebe ve oğlu Oruç Gâzi?dir. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat (1220-1237) ordusu ile seferde iken yolu üzerindeki Taşlıca?ya uğrar ve burada Kırgız Ebe?nin, askerlere ayran ikrâm ettiği sırada gösterdiği keramet karşılığı, Kırgız Ebe?nin dileği üzerine buraları onun evlatlarına yurtluk olarak bağışlar.

Bu dönemlerde Ankara ve Kastamonu çevresine dağınık halde 100.000 çadırlık (=400. 000 kişi) Kayı Türkmen topluluğu yerleştirilmiştir.

Oğuz aşiretleri iskân edildikleri yerlere kendi soyları ile ilgili isimler vermeye başladılar. Çevredeki köylerden Kınık, İğmir, Iğdır, biraz daha ilerlerde Kızık, Çamlıdere?de Peçenek, Bayındır, Çubuk?da Çavundur, Ayaş?da Bayat gibi köyler Oğuz boyu isimlerini taşımaktadır.

> Video Teknolojili Firma Rehberi

> Video Teknolojili Otel Tanıtımı

> Video Teknolojili Dersane

> Video Teknolojili İşletme Tanıtımları

> Video Teknolojili Bireysel Mesaj

?Yabanâbad? adını ilk ne zaman aldığı bilinmemekler beraber, 1423 tarihli ilk tahrirde zikredilen ?Yabanova? adının Selçuklular?dan intikal etmiştir.

Ankara Savaşı?nda (1402), Osmanlı Hükümdarı Yıldırım Bayezid?in, ordusu ile, Yıldırım Ormanları?nda otağ kurduğunu, Timur?un fillerini Işık Dağı ?nda sakladığı belirtilir. Bu savaşta Osmanlı ordusundaki Rumeli kuvvetleri içindeki Çıtak boyu Türkleri? nin, savaşdan sonra geri dönmeyip bölgede yerleşmiş olmaları ve bu günkü Çıtak kökünün temelini teşkil etmiş olmaları kuvvetle muhtemeldir. Bu yüzden bölge halkı Çıtak olarak anılır.

Bu dönemde Yabanâbad?ın kuzey (Güvem) bölgesi, Candaroğlu İsfendiyar Bey tarafından oğulları Hızır Bey ve Kasım Bey arasında paylaştırılır. Bölgedeki Kasımlar ve Hıdırlar köylerinin isimleri o günlerin anısını taşır.

Osmanlı arşiv belgelerinde ?tabî-i Binari? ip ucuyla belirtilen ?Ilısu? köyünden bahsediliyor. Bu Ilısu köyü muhtemelen Seyhamamı?dır.

XIII asır sonlarında Şeyh Ali Semerkandî de Yabanâbad?a gelir. Önce Çankırı Eskipazar ilçesi Şeyhler Köyü?ne, oradan Berçin Çatak köyümüze, daha sonra da Çamlıdere?ye yerleşir. Bu belde Şeyh?in yerleşmesinden sonra Ali Dede Şeyhler Kâriyesi olarak ün yapar. Şeyh?in kerâmetleri arasında ?Sığırcık-veya çekirge- suyu vardır ki, Eskipazar Şeyhler Köyü?nde bulunan bu su, asırlarca zararlı haşarâta karşı kullanılmıştır.

Kanunî Sultan Süleyman devri (1520-1566) başları ve II.Selim devri (1566-1599) sonlarında yapılan sayımlardan anlaşılmaktadır ki, Yabanâbad XVI:Asırda en parlak devrini yaşamıştır. Nüfus ve üretime paralel olarak refah artmış, ekilebilir alanlar genişlemiştir.

Şemseddin Sami Bey, Kâmus-u Alâm eserinde ilçemiz 175 köy ve (24.579 erkek, 24.675 erkek) 48.250 nüfusa ulaşmıştır. Ali Cevad Bey ise Memalik-î Osmaniyye?nin Tarih ve Coğrafya Lûgatı isimli eserinde bu bilgiye ilaveten 179 köy ve 8.179 hane bulunduğundan bahseder.